Gå rett til innhold
<
<
Videooverføring skal sikre forsvarlige helsetjenester under pandemier

Videooverføring skal sikre forsvarlige helsetjenester under pandemier

Aktuelt

Publisert: 23.06.2020
Oppdatert: 22.07.2022

Ny teknisk løsning skal øke kvaliteten i AMK- og legevaktsentraler. NKLM er med i prosjektgruppe som planlegger nasjonal utrulling av nytt videooverføringsprosjekt

Flere av landets legevakt- og AMK-sentraler opplever stor pågang som følge av den pågående Covid19-pandemien. For å styrke helsetjenestenes evne til å sikre forsvarlige helsetjenester også under pandemier, ønsker Helsedirektoratet å rette søkelys på tekniske løsninger som kan øke kvaliteten på råd fra legevakt og AMK, forenkle kommunikasjon med innringer og redusere behovet for fysisk kontakt med pasienter.

En nasjonal prosjektgruppe er satt sammen for å pilotere en ny teknisk løsning med videooverføring mellom AMK- og LVS, og dem som ringer nødmeldetjenestene. Prosjektgruppen er organisert med arbeidsgrupper for AMK, LVS og følgeforskning, og ledes av Helsedirektoratet. NAKOS leder følgeforskningsgruppen og skal følge prosjektet sammen med forskere fra NKLM , KoKom og SNLA. NKLMs rolle er relatert til datainnsamling fra LVS og brukerundersøkelser.

Videoløsningen vil være en videreføring av app’en «Hjelp-113» som ble utviklet av SNLA for 9 år siden. Funksjonaliteten skal derimot ikke lenger være avhengig av at innringer har installert app’en. I pilotprosjektet er det kun videooverføring ved hjelp av link tilsendt på SMS som prøves ut.


Informasjon om den tekniske løsningen

Videoløsningen vil være en videreføring av app’en «Hjelp-113» som ble utviklet av SNLA for 9 år siden. Funksjonaliteten skal derimot ikke lenger være avhengig av at innringer har installert app’en. I pilotprosjektet er det kun videooverføring ved hjelp av link tilsendt på SMS som prøves ut.

I tilfeller hvor AMK- eller LVS operatøren anser det som nødvendig med videooverføring, blir forespørsel sendt til innringers mobil.

Når nødvendige innledende tiltak er igangsatt, for eksempel forhold knyttet til lokasjon, igangsetting av HLR etc., kan operatør gjøre avtale med innringer om å starte videooverføring. AMK- og LVS operatør har da et webgrensesnitt hvor telefonnummer til innringer blir lagt inn og det blir sendt SMS med link. Innringer klikker på linken og godkjenner forespørselen. AMK operatør har da kontroll på mobilens kamera.

Det er kun video uten lyd som blir overført fra innringer til AMK/LVS-operatør.

Nødsamtalen fortsetter via GSM-nettet uavhengig av videooverføringen.