Gå rett til innhold
<
<
Små kommuner har størst legevaktbelastning

Små kommuner har størst legevaktbelastning

Aktuelt

Publisert: 14.12.2021
Oppdatert: 13.07.2022

Ny rapport fra ekspertgruppe, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, skal bidra til kunnskapsbaserte tiltak for en mer bærekraftig legevaktordning.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har bidratt med datamateriale, rapporter og vitenskapelige publikasjoner, blant annet fra Nasjonalt legevaktregister, Årsstatistikk for legevakt, og Fastlegers tidsbruk.

Rapporten bekrefter at den totale arbeidsbelastningen for fastlegene på dagtid og legevakt øker, som igjen forsterker rekrutterings- og stabilitetsproblemene i fastlegeordningen.

Fastleger i små distrikter har større vaktbelastning, mens en større andel av fastlegene i større distrikter gir bort vaktene i legevakt. Legen er alene på vakt ved over enn en tredel av legevaktene, og over en tredel av legevaktene har mer enn en times reisevei til sykehus.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttaler at Helse- og omsorgsdepartementet nå vil arbeide videre med både kortsiktige og langsiktige tiltak, sammen med Helsedirektoratet og i tett dialog med KS og Legeforeningen.

Se hele rapporten her

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert på nyheter fra NKLM

Meld deg på vårt nyhetsbrev