Gå rett til innhold
<
<
Skal teste ut om trening ved hjelp av kunstig intelligens gir bedre hjelp i nødsamtaler

Skal teste ut om trening ved hjelp av kunstig intelligens gir bedre hjelp i nødsamtaler

Aktuelt

Publisert: 10.09.2020
Oppdatert: 22.07.2022

Et samarbeid mellom en rekke aktører innen akuttmedisin vil ved bruk av kunstig intelligens trene operatører i norske nødsentraler og legevakter til å bli enda bedre til å håndtere krevende telefoner. Målet er å gi folk raskere hjelp i livskritiske situasjoner.

– Med Helse Stavanger i spissen har vi satt sammen et fantastisk tverrfaglig utviklingsteam med helsefaglig kompetanse, kombinert med dyktige folk med solid erfaring med softvareutvikling til å utvikle en treningssimulator som ved bruk av kunstig intelligens skal trene operatører i nødsentraler og legevakt til å bli bedre kvalifisert til å håndtere livskritiske samtaler, sier Thomas Werner Lindner, prosjekteier og leder for Regionalt Akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS).

3. September var alle aktørene samlet til «kick-off» for prosjektet.

Privat, Kick-off for prosjektet AMK-simulator. F.v: Thomas Lindner - RAKOS, Siri-Linn Schmidt Fotland - NKLM, Trine Bjørnsen - Headroom LifeScience AS, Elsa Søyland - SAFER, Sigstein Rasmussen - AMK Stavanger., Kick off for prosjektet AMK simulator, , Kick-off for prosjektet AMK-simulator. F.v: Thomas Lindner - RAKOS, Siri-Linn Schmidt Fotland - NKLM, Trine Bjørnsen - Headroom LifeScience AS, Elsa Søyland - SAFER, Sigstein Rasmussen - AMK Stavanger.

Kilde:
Privat

Kick-off for prosjektet AMK-simulator. F.v: Thomas Lindner - RAKOS, Siri-Linn Schmidt Fotland - NKLM, Trine Bjørnsen - Headroom LifeScience AS, Elsa Søyland - SAFER, Sigstein Rasmussen - AMK Stavanger.


Tverrfaglig samarbeid

I tillegg til RAKOS, deltar NORCE Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), SAFER i Stavanger, AMK i prehospital klinikk (PHK) på SUS, samt det Stavanger-baserte teknologiselskapet Headroom LifeScience AS i det privat-offentlige samarbeidet.

Prosjektets formål er å utvikle en høyrealistisk treningssimulator der operatørene får forberede seg på å få erfaring til å håndtere alle tenkelige operative situasjoner. I dag mangler det et avansert trenings - og øvelsesverktøy for medarbeidere i AMK- og legevaktsentralene i Norge.

Simulatoren er en én til én treningssimulator hvor helsepersonell interagerer med virtuelle innringere/pasienter utviklet ved hjelp av kunstig kognitiv intelligens. Det vil si at man gjennomfører simulatortrening i det faktiske arbeidsmiljøet.

Prosjektet har hittil fått tildelt utviklingsmidler fra Helse Vests innovasjonsprogram, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Prosjektet har også fått innvilget 7 MILL. over fire år fra programmet HELSEVEL i Forskningsrådet.

Relaterte nyheter

Se alle artikler