Gå rett til innhold
<
<
Legevakt er en sårbar arena for medisinskfaglige feil

Legevakt er en sårbar arena for medisinskfaglige feil

Aktuelt

Publisert: 17.11.2021
Oppdatert: 20.04.2023

Medisinske feil ble avdekket i 53 prosent av journalene til pasienter som hadde klaget på legen. Blant disse var andelen tilfeller hvor feil ikke kunne påvises høyere for kvinnelige leger enn hos mannlige leger.

Ole marius Kvamme, UiB, Lege og forsker Svein Zander Bratland ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)., Svein Bratland med tillatelse fra Ole Marius Kvamme, <p>Ole Marius Kvamme</p>, Mann i blå genser foran en dam.

Kilde:
Ole marius Kvamme, UiB

Lege og forsker Svein Zander Bratland ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM).

Legevakt er en sårbar arena for medisinske feil som er blant de hyppigste årsakene til dødsfall i helsetjenesten. Med utgangspunkt i mottatte klager på leger ved ti av landets legevakter - som dekker en tredel av landets befolkning, har lege og NKLM-forsker Bratland og kolleger i NORCE (Norwegian Research Center) og UiB sett på elektronisk innhentede journalnotater knyttet til hendelsene. Studien innbefatter en kontrollgruppe av randomiserte journalnotater.

Studien viser at andelen feil som ble vurdert til å ikke være av klinisk betydning var høyere for kvinner enn for menn, og at andelen klagesaker der journalen ikke var egnet for vurdering var lavere for kvinner enn for de mannlige legene. Foruten kjønn, var det ingen andre legerelaterte faktorer som kunne knyttes til vurdering av medisinskfaglige feil (ansiennitet, statsborgerskap, spesialitet i allmennmedisin eller arbeidsbelastning). Det norske regelverket med krav knyttet til kurs i akuttmedisin og til selvstendig deltakelse i legevaktarbeid, antas å ha påvirket resultatet. I studien ble det kun inkludert klager på de medisinske tiltak – ikke legens atferd.

Det kan se ut til at kvinner er flinkere til å skrive journaler, og at de er mer nøye slik at det blir lettere å vurdere om handlingen var medisinskfaglig riktig, sier Bratland i intervju med Forskingsnytt fra Allmennmedisinsk Forskningsfond.

Studien til Bratland og medarbeidere ble publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care i oktober og kan leses i sin helhet HER. Studien er den andre i rekken av tre planlagte legevaktstudier som tar utgangspunkt i klager på legevakt. I den første studien så forskerne blant annet på eventuell sammenheng mellom vaktbelastning og klager på legevakt. Den studien ble publisert i BMC Family Practice og konkluderte med at høy arbeidsbelastning ikke øker risikoen for å pådra seg klage på legevakt.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert på nyheter fra NKLM

Meld deg på vårt nyhetsbrev