Gå rett til innhold
<
<
God sikkerhetskultur reduserer risikoen for feil som kan skade pasientene

God sikkerhetskultur reduserer risikoen for feil som kan skade pasientene

Aktuelt

Publisert: 19.05.2020
Oppdatert: 22.07.2022

Nye muligheter for trygghet og samarbeid i norsk helse- og omsorgstjeneste i kjølvannet av koronapandemien

Ellen T. Deilkås, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og NKLM-forsker Gunnar Bondevik har nylig publisert en kommentarartikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning med tittelen "Pasientsikkerhetskultur og koronapandemien – nye muligheter for trygghet og samarbeid i norsk helse- og omsorgstjeneste".

Koronapandemien har aktualisert hvordan medarbeidere og ledere samarbeider om å gi trygg pasientbehandling. Halvparten av dødsfallene knyttet til koronasykdom har skjedd på sykehjem. Hvordan ledere reagerer på og følger opp uønskede hendelser, som for eksempel en pandemi, definerer deres kultur for pasientsikkerhet. Kulturen påvirkes av ledere på alle nivåer, og kan variere betydelig mellom sengeposter i ett og samme sykehjem. Først når nasjonale og kommunale myndigheter har tilgang til data som er analysert slik at de gir innblikk i hvordan risiko i helsetjenesten varierer, vil de kunne prioritere tiltak og ressurser for å redusere risiko der behovene er størst.

Pasientsikkerhetskultur er et viktig forskningsfelt ved NKLM, og senteret er en del av et større samarbeidsprosjekt ved navn "Sikkerhetskultur i primærhelsetjenesten (SIP)". Les mer om prosjektet og tidligere publikasjoner HER.

Artikkelen ble også omtalt i Bergens Tidene 17. mai 2020. Les debattinnlegget HER.

Kontakt

Gunnar Tschudi Bondevik

Forsker I - Bergen
gbon@norceresearch.no
+47 56 10 72 17