Gå rett til innhold
<
<
Den årlige samlerapporten frå Vakttårnprosjektet er tilgjengeleg

Den årlige samlerapporten frå Vakttårnprosjektet er tilgjengeleg

Aktuelt

Publisert: 30.06.2020
Oppdatert: 22.07.2022

Les om dei siste trendane innan norsk legevakt i vår nyaste rapport.

Vakttårnprosjektet utgjer sju legevakter valt ut etter definerte kriterium for å gje kunnskap om heile legevaktaktiviteten i Noreg.

Data blir samla inn kontinuerleg. Dette gjev grunnlag for overvaking av eventuelle trendar innan norsk legevakt, og blir brukt i forskingsprosjekt, av legevaktene og av helsestyremaktene.

Prosjektet har etter 13 år 1.105.109 medisinske registreringar frå dei sju vakttårna.

Nytt i 2019:

  1. Kontaktraten steig i 2019 òg, til 363,5 pr. tusen innbyggjarar; det var fem av vakttårna som auka kontaktraten.
  2. Igjen såg vi endringar i responsfordelinga hos vakttårna. Raud responsrate auka for fem av dei, også totalt.
  3. Direkte oppmøte vart redusert i 2019.
  4. Telefonkonsultasjon med sjukepleiar som tiltak hadde i 2019 den høgaste raten nokon gong i prosjektet.
  5. Volumet i helgeaktiviteten har vore fallande dei tre siste åra.

Forfattarar: Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Raknes, Guttorm

Rapporten finn du her

Se alle prosjekter