Gå rett til innhold
<
<
Covid-19 påverkar aktiviteten i legevakt

Covid-19 påverkar aktiviteten i legevakt

Aktuelt

Publisert: 08.09.2021
Oppdatert: 22.07.2022

Pandemiåret 2020 gav kraftig auke i kontaktar til legevakt, men med stor variasjon mellom legevakter


Tal frå vakttårnprosjektet 2020 viser at det var ei stor auke i antal kontaktar og at måten dei blei handtert på endra seg. Fleire tok kontakt per telefon og direkte oppmøte gjekk kraftig ned. Det var ei auke i kontaktar vurdert til grøn hastegrad (hastar ikkje) og fleire kontaktar enn tidlegare vart avslutta med sjukepleiarråd.

Frå mars og ut året gjaldt meir enn kvar fjerde legevaktkontakt covid-19. Koronapandemien har vore handtert på ulike måtar og nokre legevakter har hatt sentrale oppgåver i kommunen si handtering av pandemien, noko som ga store variasjonar i kontaktmengde mellom vakttårna. Forskjellane i kontaktmengde mellom vekedagar og helg var mindre i 2020, då fleire av legevaktene fekk meir å gjere på dagtid i vekedagane måndag til fredag. For nokre av legevaktene handla dette om at dei hadde ansvar for koronaprøvetaking.

Nasjonalt Kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) overvåker trender innan norsk legevakt gjennom Vakttårnprosjektet, som består av aktivitetsregistrering ved sju utvalde legevaktdistrikt. NKLM fortsetter å følge covid-19-pandemiens påvirkning på aktiviteten i vaktårnlegevaktene.

NORCE Vitenarkiv

Les samlerapporten for 2020: Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt.

Kontaktpersoner

Vivian Midtbø

Forsker III - Bergen
vmid@norceresearch.no
+47 56 10 72 60

Siri-Linn Schmidt Fotland

Forsker III - Bergen
sifo@norceresearch.no
+47 56 10 72 26

Relatert prosjekt

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter