Gå rett til innhold
<
<
Bokanbefaling

Bokanbefaling

Aktuelt

Publisert: 29.03.2022
Oppdatert: 08.08.2022

Ny fagbok om personellomsorg og ivaretakelse i forbindelse med alvorlige og kritiske hendelser

Boken Operativ psykologi 3 presenterer forskningsbasert kunnskap om hvordan en organisasjon og dens ansatte planlegger og utøver profesjonell omsorg der disse er blitt utsatt for alvorlige og kritiske hendelser. Boken henvender seg til helsepersonell og innsatspersonell innen legevakt, akuttmedisin, politi, Forsvaret, brannvesen og lignende instanser. Innholdet omhandler planlegging og forberedelse, håndtering under den kritiske situasjonen, oppfølging og etterarbeid.

Boken er redigert av professorene Olav Kjellevold Olsen, Bjørn Helge Johnsen og Jarle Eid ved Universitetet i Bergen. Grethe E. Johnsen ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har bidratt med kapittelet om når en skal søke hjelp, og prinsipper for traumefokusert behandling.

I dette kapittelet redegjøres det for omfanget av PTSD etter kritiske hendelser, hva som predikerer langtidssymptomer, prinsipper for behandling, barrierer mot å søke hjelp og organisasjoners tilrettelegging. Hovedbudskapet er at
traumefokusert behandling retter seg mot kognitive, emosjonelle og atferdsmessige symptomer, at psykoedukative teknikker, kognitiv restrukturering, eksponeringstrening og angsthåndtering inngår i traumefokusert behandling, og at
oppfølging bør inkludere rutiner for at utsatte med vedvarende plager fanges opp og tilbys behandling.

Alle forfatterne i boken har lang erfaring fra forskning, kriseberedskap og innsats i operative sammenhenger.

Full referanse: Johnsen G.E. 2022. Når skal en søke hjelp. Behandling av PTSD. I Olsen O.K., Johnsen B.H. & Eid J. (red). Operativ psykologi 3. Personellomsorg og ivaretakelse (s. 141-149). Fagbokforlaget.

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert på nyheter fra NKLM

Meld deg på vårt nyhetsbrev