Gå rett til innhold
<
<
Årsmelding 2021

Årsmelding 2021

Aktuelt

Publisert: 30.03.2022
Oppdatert: 20.04.2023

NKLM jobber kontinuerlig med å bygge opp og formidle faglig kunnskap innen legevaktmedisin og overgrepsmottak. I vår nyeste årsmelding vil du få et nyttig innblikk i NKLMs virksomhet og våre pågående prosjekt.

I 2021 har legevaktene vært preget av covid-19 pandemien, og den har synliggjort legevaktenes rolle som hjørnesten ved håndtering av akutt sykdom og sykdomsutbrudd.

Det var stor faglig aktivitet i NKLM også i 2021. I februar ble prosjektet «Eldre i den akuttmedisinske kjede» avsluttet med webinar og lansering av nettkurs om atypisk presentasjon av sykdom. Kunnskap fra prosjektet er tatt inn i Legevaktindeks og Legevakthåndboken. Video ble tatt i bruk i flere legevaktsentraler, og NKLM har en rolle som rådgiver for dette. Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell ble revidert og faglig oppdatet. NKLM bidro i 2021 i Helsedirektoratets arbeid med ny nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak.

I september publiserte NKLM en artikkel som viste at kontinuitet hos fastlegen er av avgjørende betydning for pasientens bruk av legevakt, akuttinnleggelser og risiko for død. Artikkelen har blitt brukt verden over som dokumentasjon for betydningen av en stabil fastlegeordning.

Les mer om vår aktivitet i Årsmelding 2021

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert på nyheter fra NKLM

Meld deg på vårt nyhetsbrev