Gå rett til innhold

Uniformering av legevakttjenesten og legevaktarbeideren

Legevaktuniformering

En uniform skaper ensartethet og samhørighet. For legevakttjenesten i Norge er dette vesentlig for å løse noen av arbeidsoppgavene. Uniform forplikter, skaper trygghet og identifisering, samt gir nødvendig autoritet. Kombinert med faglig kvalitet på det arbeid som utføres, skal dette bidra til en positiv oppfattelse av ansatte i legevakttjenesten og det den enkelte og tjenesten står for. Uniformen skal i tillegg være en del av personlig verneutstyr for den enkelte ansatte.

I Nasjonal veileder for legevakt er det anbefalt bruk av en nasjonal uniform for alle leger og sykepleiere som utfører tjeneste i norske legevakter.

Legevaktuniform kan bestilles hos f.eks swm.no og wenaas.com

Rapport - Nasjonal uniformering på legevakt

Dokumentet gir føringer for lik uniformering av legevaktpersonell i Norge.

- Legevaktuniform ute og inne
- Merking
- Bilder av utrykningsklær og inneklær
- Merke og verneutstyr
- Legevaktbil

Les rapport