Go straight to content

Nettkurs

Gjennom vår digitale kursportal Oppvakt tilbyr vi ulike nettkurs innen akuttmedisin:

  • Obligatorisk kurs for legevaktpersonell
  • Atypisk presentasjon av akutt sykdom og skade hos eldre
  • Opplæringskurs Legevaktindeks
  • Vakttårn-registrering

Kursportalen Oppvakt

For å få tilgang til kursene må du registrere deg. Vi bruker den nasjonale ID-porten for innlogging (MinID, BankID, BuypassID, Commfides).

Gå til Oppvakt