Gå rett til innhold
<
<
Vi må sikre gode forsknings- og styringsdata frå legevakt og fastlegeordningen!

Vi må sikre gode forsknings- og styringsdata frå legevakt og fastlegeordningen!

Aktuelt

Publisert: 26.06.2024
Oppdatert: 26.06.2024

En ny rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) og UiB advarer om mulige konsekvenser som en endring av takstsystemet (Normaltariffen) for fastleger og legevakt kan ha for styrings- og forskningsdata.

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er et viktig nasjonalt helseregister. Endringer i Normaltariffen har ført til kvalitetsreduksjon av KPR.

  • I rapporten argumenterer vi for at Normaltariffen må utvikles og eventuelt endres for å legge til rette for gode data fra legevakt og allmennlegetjenesten til KPR.
  • Vi analyserer og vurderer enkelttakster og kommer med en rekke forslag til forbedring av datainnsamlingen med tanke på å øke kvaliteten på forskningsdata.

Gå til prosjektet og les rapporten

Se alle prosjekter
Se alle prosjekter