Gå rett til innhold
<
<
Digital opplæring i sporsikring ved overgrepsmottak etter seksuelle overgrep

Digital opplæring i sporsikring ved overgrepsmottak etter seksuelle overgrep

Aktuelt

Publisert: 29.11.2022
Oppdatert: 20.04.2023

Ny digital opplæring i sporsikring ved overgrepsmottak etter seksuelle overgrep - et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt kompetansesenter for Legevaktmedisin (NKLM), Kripos, Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo Universitetssykehus og Overgrepsmottaket, Helseetaten, Oslo Kommune.

Personer som oppsøker et overgrepsmottak skal tilbys et helhetlig tilbud som ivaretar psykososiale, medisinske og rettsmedisinske behov. Alle som kommer innen tidsrammen der sikring av biologiske spor er aktuelt får tilbud om sporsikring uavhengig av om de har anmeldt saken eller ikke. Sporsikring utføres for å sikre eventuelle spor som kan brukes i en etterforskning dersom personen velger å anmelde overgrepet. Det er svært viktig at sporsikringen utføres med høy kvalitet iht. prosedyrer og rutiner som ivaretar sporhygiene og beviskjeden.

Nasjonalt kompetansesenter for Legevaktmedisin (NKLM), Kripos, Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo Universitetssykehus og Overgrepsmottaket, Helseetaten, Oslo Kommune har derfor utarbeidet en digital opplæring som fokuserer på de tekniske aspektene ved sporsikring på overgrepsmottak.

Opplæringen finnes på NKLMs hjemmesider og tar ca. 1-2 timer å gjennomføre: Opplæring i sporsikring

Opplæringen henvender seg primært til ansatte ved overgrepsmottak som utfører sporsikring, men kan også være relevant å kjenne til for annet helse- og laboratoriepersonell samt kriminalteknikere og politi.

Forsidefoto: Jan Fosserud, Teknisk seksjon, Kripos.