Gå rett til innhold
<
<
Nettkurs i akuttmedisin er oppdatert

Nettkurs i akuttmedisin er oppdatert

Aktuelt

Publisert: 09.09.2021
Oppdatert: 22.07.2022

Nå er oppdatert nettkurs i akuttmedisin for legevakt tilgjengelig på oppvakt.no

Arngeir Berge, Illustrasjonsbilde, Nettkurs i akuttmedisin 2, ,

Kilde:
Arngeir Berge

Illustrasjonsbilde

Nettkurset i akuttmedisin er faglig oppdatert og flyttet over i ny teknisk løsning. Hovedtemaer er akuttundersøkelsen, enkle tiltak for håndtering av luftveier og sirkulasjon, behandling av hjertestans, traumer, samarbeid og kommunikasjon. Underveis er det kasuistikker og andre oppgaver relevant for praksis. Det tar inntil 7t å gjennomføre nettkurset, inkludert avsluttende kursprøve med flervalgsoppgaver. Nettkurs og praktisk kurs i akuttmedisin er jf. akuttmedisinforskriften obligatorisk for alt legevaktpersonell, og må gjennomføres før 01. mai 2022. Det kan også brukes i annen fagutvikling, som forberedelse til lokal akuttmedisinsk trening.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) utviklet det opprinnelige kurset i 2015. Dette har vært gjennomført 10 000 ganger, og har fått gode tilbakemeldinger.

Den oppdaterte utgaven har vært testet og kvalitetssikret hos ulike aktører innen akuttmedisin og ansatte ved et utvalg legevakter:

“Meget bra nettkurs!”

Magnus Hjortdahl, spesialist i allmennmedisin/førsteamanuensis prehospital akuttmedisin, Oslo legevakt/OsloMet

«Balansen mellom de ulike elementene var god. Til tross for et omfattende kurs med mange temaer blir det ikke kjedelig eller tørt.»

Hilde Hætta Eng, intensivsykepleier, Alta kommunale legevakt

Vi håper det oppdaterte kurset kommer til nytte.

Oppdatere deg?

Ta ett av våre nettkurs

Nettkurs og undervisningsmateriell