Gå rett til innhold
<
<
Legevaktleger i distriktene deltar mer i redningsarbeid

Legevaktleger i distriktene deltar mer i redningsarbeid

Aktuelt

Publisert: 23.02.2024
Oppdatert: 23.02.2024

Vaktleger i utkantene deltar oftere i aktivt redningsarbeid og gir oftere beslutningsstøtte til ambulansepersonell enn vaktleger i sentrale kommuner. Dette viser analyser av regningskortene som legevaktleger sendte inn i 2023.

Vaktlegene synes å ha ulike terskler for å rykke ut ved akutte situasjoner. Mannlige leger i alderen 30 – 39 år var mest aktive. De hyppigste diagnosene var hjertesykdom, brystsmerter, skade/traumer, dødsfall, pustevansker og allergiske reaksjoner.

Kontaktmønsteret på legevakt er ellers normalisert etter pandemien og er på samme nivå som i 2019. Antall konsultasjoner har holdt seg på stabilt nivå i mange år og utgjør ca. 1,3 millioner. Fastlegene utførte knapt 60 % av legevaktarbeidet, noe som også har holdt seg jevnt de senere årene. Mannlige fastleger deltar hyppigere i legevakt enn kvinnelige fastleger.

Du kan lese hele rapporten ved å klikke på lenken under: