Gå rett til innhold
<
<
Digital versjon av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp

Digital versjon av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp

Aktuelt

Publisert: 24.04.2020
Oppdatert: 22.07.2022

NAKOS lanserer i disse dager en digital versjon av Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp (NIMN). Dette er et interaktivt (dynamisk) PDF-dokument som lastes ned og skal erstatte bok-versjonen som brukes ved alle AMKer i dag.

Utarbeidelse av en digital versjon av NIMN har blitt nødvendig av smittevernhensyn på grunn av den pågående Covid-19 pandemien. I dette dokumentet er det gjort noen få oppdateringer på eksisterende oppslag i tillegg til at koronavirus/Covid-19 er blitt et eget oppslag. Det er også lagt inn lenke til Telefonråd.no. For dere som i dag bruker telefonråd.no er det ingen endringer. Indeksdelen av Telefonråd oppdateres og kan brukes som tidligere.

NKLM har også en ny versjon av telefonråd til pilotering hos 5 ulike legevakter, og vil i september erstatte dagens Telefonråd med denne utgaven. NAKOS og NKLM har ett tett samarbeid om videreutviklingen av Telefonråd og NIMN, slik at disse i fremtidige versjoner vil være tettere integrert.

Kontakt

Vivian Midtbø

Forsker III - Bergen
vmid@norceresearch.no
+47 56 10 72 60