Go straight to content

Verktøykasse for legevakt

Tilleggsressurser til Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentral

I forlengelse av den nasjonale veilederen har NKLM har laget forslagslister og annen tilleggsinformasjon.

Faglige prosedyrer og rutiner på legevakt

Vi utvikler og samler beskrivelser av ulike prosedyrer og rutiner.

Legevakthåndboken

lorum

Legevaktindeks

et beslutningsstøtteverktøy for håndtering av pasienthenvendelser, spesielt utviklet for sykepleiere og helsesekretærer ved legevakter og legekontorer.

Nasjonal legevaktuniform - brosjyre og bestilling

lorum

Vaktomat

Sjekk om du fyller kompetansekravet til å legevakt uten kvalifisert bakvakt med vår Vaktomat.