Go straight to content

Faglige rutiner og prosedyrer for legevakt

Registrering av verbal utskjelling, trusler og vold på legevakt

SOAS-RE Skåringsnøkkel

PDF

SOAS-RE Brukerveiledning

PDF

SOAS-RE Norsk elektronisk

PDF
Brukerundersøkelse (elektronisk versjon)

Praktisk veiledning for elektronisk brukerundersøkelse

PDF
Brukerundersøkelse (papirversjon)

Nynorsk

PDF

Bokmål

PDF