Go straight to content
<
<
Pilot legevakt

Pilot legevakt

, , Pilot legevakt, ,

Helsedirektoratet utredet i 2017, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, en modell for hvordan det akuttmedisinske tilbudet i kommunen kan organiseres. Modellen som har fått navnet pilot legevakt skal nå prøves ut i to områder. NKLM har fått i oppdrag å samle og analysere data for å få kunnskap om effekten av endringene.

De to geografiske områdene som er valgt ut til å delta i pilotprosjektet er:

  1. Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt som består av kommunene: Balestrand, Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Hyllestad, Høyanger, Naustdal og Jølster
  2. Molde interkommunale legevakt som består av kommunene: Aukra, Midsund, Sandøy, Molde, Fræna, Eide, Nesset, Sunndal og Rauma

Informasjon til deg som bruker legevakt eller ambulansetjenesten i området der dette testes ut (pdf)

NKLM skal evaluere «pilot legevakt» ved å:

  1. Måle effekt av å ha en lege dedikert til LVS
  2. Måle effekten av en satellittlegevakt bemannet med sykepleier og/eller ambulansepersonell
  3. Måle de økonomiske konsekvensene av den foreslåtte legevaktmodellen inndelt i tre nivåer.

Datainnsamling vil bli gjennomført både før og etter intervensjonene for å måle effekten av disse. Datainnsamling startet våren 2019 og ble avsluttet 28. februar 2022.

Project facts

Name

Pilot legevakt

Status

CONCLUDED

Duration

01.09.18 - 28.02.22

Funding

Norwegian Directorate of Healt

Project members

Erik Zakariassen
Ole Johan Eikeland
Egil Kjerstad
Astrid Onarheim Spjeldnæs
Steinar Hunskår