Go straight to content

Overgrepsmottak - Nord-Norge

Alta

Navn:

Overgrepsmottaket i Alta,
Finnmarkssykehuset HF

Tlf:

116 117 / 78 45 75 30

Adresse:

Markveien 31, 9510 Alta

Adm. ansvarlig:

Irene Storberg

Med. faglig ansvarlig:

Emelie Svensson

E-post:

irene.storberg@finnmarkssykehuset.no

Hjemmeside - Overgrepsmottaket i Alta

Bodø

Navn:

Interkommunalt mottak for overgreps- og voldsofre i Salten

Tlf:

75 55 70 00

Adresse:

Plassmyrv. 13, 8008 Bodø

Adm. ansvarlig:

Anne-Mette Finsrud

Med. faglig ansvarlig:

Raymond Dokmo

E-post:

anne-mette.finsrud@bodo.kommune.no
raymond.dokmo@bodo.kommune.no

Hjemmeside - Bodø overgrepsmottak

Hammerfest

Navn:

Overgrepsmottaket i Hammerfest,
Gynekologisk poliklinikk

Tlf:

78 41 20 00

Adresse:

Sykehusv. 35, 9600 Hammerfest

Adm. ansvarlig:

Marie Darell

Med. faglig ansvarlig:

Tarja Stenersen

E-post:

marie.darell@finnmarkssykehuset.no
tarja.stenersen@hammerfest.kommune.no

Hjemmeside - Hammerfest overgrepsmottak

Harstad

Navn:

Overgrepsmottaket i Harstad

Tlf:

77 06 30 00/77 01 53 70

Adresse:

St Olavsgt 70, 9480 Harstad

Adm. ansvalig

Susanne Storhaug

Med. faglig ansvarlig:

Silje Andreassen Søreng

E-post:

susanne.storhaug@unn.no
silje.soreng@harstad.kommune.no

Hjemmeside - overgrepsmottak

Kirkenes

Navn:

Overgrepsmottak Klinikk Kirkenes
Finnmarkssykehuset HF, Kirkenes Sykehus

Tlf:

78 97 32 00

Adresse:

Dr. Palmstrøm vei 15,
9900 Kirkenes

Adm. ansvarlig:

Geir Braathu

Med. faglig ansvarlig:

Astri Sneve Martinussen

E-post

astri.sneve.martinussen@finnmarkssykehuset.no
geir.sverre.braathu@finnmarkssykehuset.no

Hjemmeside - Kirkenes overgrepsmottak

Mo i Rana

Navn:

Helgeland overgrepsmottak
Helgelandssykehuset Mo i Rana

Tlf:

75 12 06 00

Adresse:

Sjøforsgata 36,
8607 Mo i Rana

Adm. ansvarlig:

Unni Johanne Andersen

Med. faglig ansvarlig:

Bente Hjelseth

E-post

unni.johanne.andersen@helgelandssykehuset.no
bente.marit.hjelseth@helgelandssykehuset.no

Hjemmeside - Helgeland overgrepsmottak

Tromsø

Navn:

Overgrepsmottaket ved Legevakta i Tromsø

Tlf:

77 62 80 00

Adresse:

Postboks 32, 9038 Tromsø

Adm. ansvarlig:

Helga Kramvik

Med. faglig ansvarlig:

Lise Zimowski Johansen

E-post

helga.kramvik@tromso.kommune.no
lise.zimowski.johansen@tromso.kommune.no

Hjemmeside - Tromsø overgrepsmottak