Go straight to content
<
<
Invitasjon til forskningsprosjekt

Invitasjon til forskningsprosjekt

News

Published: 07.03.2024
Oppdatert: 06.03.2024

Vi har behov for operatører til studien: Bruk av video i legevaktsentralen

Vi inviterer legevaktsentraler med motiverte og engasjerte operatører til å ta del i en viktig studie som utforsker nytteverdi, og bruk av video i legevaktsentralen. Vi vil undersøke om video kan være nyttig ved flere problemstillinger enn det vi vet det blir brukt til i dag. I tillegg ønsker vi å se på hva som skjedde med pasienten etter de ble avsluttet med telefonrådgivning. Tok de kontakt igjen, fulgte de rådene som ble gitt og hva synes de om videobruk?

Vi har behov for erfaringen og kunnskapen til dere som arbeider i legevaktsentralene og bruker video. Det vil gi økt forståelse av hvordan videokommunikasjon påvirker arbeidet i legevaktsentralene og hvilken innvirkning videobruk kan ha på pasientbehandling og bruk av ressurser. Dette er ikke bare en mulighet til å bidra til vitenskapelig forskning, men også til å forme fremtidig praksis. Din deltakelse kan gjøre en forskjell!

Les mer om studien og meld interesse for å delta

Les mer