Go straight to content
<
<
Legevaktindeks - Beslutningsstøtte for legevakthenvendelser

Legevaktindeks - Beslutningsstøtte for legevakthenvendelser

Legevaktindeks er et beslutningsstøtteverktøy laget spesielt for håndtering av pasienthenvendelser ved legevaktsentral og legekontor. Legevaktindeks skal bidra til å sikre best mulig faglig praksis ved at pasientene får:

  • en ensartet vurdering og prioritering av henvendelse
  • riktig fastsetting av respons og tiltak
  • hjelp til egenomsorg

Legevaktindeks er tett integrert med Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp (NIMN) og NIMN finnes også som eget oppslagsverk i Legevaktindeks. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) har det redaksjonelle og faglige ansvaret for Legevaktindeks. Nasjonal kompetansetjeneste for akuttmedisin (NAKOS) har det faglige ansvaret for NIMN. NKLM og NAKOS har et godt samarbeid, og en felles langsiktig strategi for integrert beslutningsstøtteverktøy for hele nødmeldetjenesten.

Opplæringskurs for Legevaktindeks ligger på NKLM sin kursportal Oppvakt.no.

Project facts

Name

Legevaktindeks - Beslutningsstøtte for legevakthenvendelser

Status

Active

Duration

01.09.20 - 31.12.29

Location

Bergen

Prosjekteier

NORCE

Project members

Siri-Linn Schmidt Fotland
Vivian Midtbø
Ingrid Hjulstad Johansen
Arngeir Berge