Go straight to content

Nettkurs i volds- og overgrepshåndtering på legevakt

Dette nettkurset om vold- og overgrepshåndtering er utviklet for å oppfylle kravene i Akuttmedisinforskriften. Målgruppen er alt helsepersonell på legevakt, som iht. Akuttmedisinforskriftens §7 har krav om å fullføre dette kurset.

Målet med dette kurset er at legevaktpersonell skal lære nok til at man får:

 • Økt oppmerksomhet på sammenhenger mellom ulike typer vold og pasienters helseproblem
 • Ny/oppdatert kunnskap om hvordan du kan avdekke, dokumentere, forebygge og behandle voldsskader ved legevakt og hvem dine samarbeidspartnere kan være.
 • Kunnskap om profesjonelle og allmenne plikter/lover som gjelder i møte med voldsutsatte i Norge.

Kursets hoveddeler:

 1. Introduksjon
 2. Helse- og samfunnseffekter
 3. Legevaktens rolle, ansvar og lovverk
 4. Alarmtegn, avdekking og kommunikasjon
 5. Medisinsk akutthjelp for voldsutsatte
 6. Rettsmedisinsk sporsikring og skadedokumentasjon
 7. Å handle, trygghetplanlegging, skadeavverging
 8. Tilbud om oppfølging og samarbeid på tvers
 9. Egen sikkerhet på legevakt
 10. Kursprøve