<
<
Legevaktindeks- Beslutningsstøtte for legevakthenvendelser

Legevaktindeks- Beslutningsstøtte for legevakthenvendelser

, Foto: Arngeir Berge/NKLM, Telefonråd bilde, ,

Foto: Arngeir Berge/NKLM

Legevaktindeks er et beslutningsstøtteverktøy for håndtering av pasienthenvendelser, spesielt utviklet for sykepleiere og helsesekretærer ved legevakter og legekontorer. Verktøyet er en videreutvikling av beslutningsstøtteverktøyet Telefonråd.

Legevaktindeks skal bidra til å sikre best mulig faglig praksis ved at pasientene får:

• En ensartet vurdering og prioritering av henvendelse

• Riktig fastsetting av respons og tiltak

• Hjelp til egenomsorg


Legevaktindeks ble lansert 1. september 2020 og i denne forbindelse holdt NKLM ett lanseringswebinar. Webinaret kan sees i sin helhet i nyheitssaka som ligg nederst på sida.


Legevaktindeks er tilgjengelig og gratis for alle og ligger åpent på nettadressen legevaktindeks.no. Alt faginnhold har blitt gjennomgått og revidert i løpet av 2019 og 2020, og verktøyet har fått en helt ny oppbygging. Legevaktindeks er tett integrert med Norsk Indeks for Medisinsk Nødhjelp (NIMN) og NIMN finnes også som eget oppslagsverk i Legevaktindeks. NIMN er oppdatert etter den nyeste versjonen 4.1.2.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har det redaksjonelle og faglige ansvaret for Legevaktindeks. Nasjonal kompetansetjeneste for akuttmedisin (NAKOS) har det faglige ansvaret for NIMN. NKLM og NAKOS har eit godt samarbeid, og en felles langsiktig strategi for integrert beslutningsstøtteverktøy for hele nødmeldetjenesten.

Nettkurs for hvordan Legevaktindeks brukes finner du her: Opplæringskurs- Legevaktindeks, eller ved å gå på NKLM sine nettsider under «Nettkurs» og «Oppvakt- opplæring på legevakt». Du må logge deg inn via ID-porten, men kurset er gratis.

Vedlikehold av verktøyet vil bli jobbet med kontinuerlig ifht videreutvikling, faglig oppdatering og den tekniske funksjonaliteten. Redaksjonen er takknemlige for innspill fra brukergruppen.

Telefonråd vil ligge tilgjengelig i en overgangsfase frem til 31.12.2020. Men det er Legevaktindeks som er det faglig oppdaterte verktøyet. Fra september 2018 var Telefonråd et nettbasert verktøy med nettadressen telefonråd.no, før dette var Telefonråd ett nedlastbart produkt. Artiklene i Medarbeiderråd ble sist oppdatert i 2011 og det faglige innholdet er sjekket mot anerkjente kilder, særlig Norsk Elektronisk Legehåndbok, Legevakthåndboken og Best Practice.
Medarbeiderråd var opprinnelig et grasrotprosjekt som startet ved Skien legevakt i 1989. Verktøyet har blitt oppgradert og revidert flere ganger. I 2003 ble Norsk indeks for medisinsk nødhjelp integrert, og kombinasjonen av de to oppslagsverkene fikk det nåværende navnet "Telefonråd". Elisabeth Holm Hansen (Sykepleier, ph.d.) var en av initiativtakerne til Medarbeiderråd. Hun var pådriver for og ledet arbeidet med Telefonråd i over 20 år.

Prosjektet ledes av Vivian Midtbø. Siri-Linn Schmidt Fotland, Ingrid Hjulstad Johansen og Arngeir Berge er prosjektmedarbeidere.

Prosjektfakta

Navn

Legevaktindeks- Beslutningsstøtte for legevakthenvendelser

Status

Periode

01.02.13 - 31.12.20