<
<
Smerte hos barn og ungdom på legevakt: Vurdering og håndtering

Smerte hos barn og ungdom på legevakt: Vurdering og håndtering

Målet med studien var å kartlegge hvordan smerte blir håndtert og vurdert hos barn og ungdom på legevakten med følgende delspørsmål:

  • Hvordan vurderes smerten av pasienten selv, av pårørende og av behandlende lege på legevakt?
  • Er det forskjell i vurdering og håndtering av smerte mellom de ulike aktørene (barn, pårørende, lege)?
  • I hvilken grad brukes smertestillende midler?

Datainnsamling ble gjennomført ved Bergen legevakt høsten 2011.

Prosjektfakta

Navn

Smerte hos barn og ungdom på legevakt: Vurdering og håndtering

Status

CONCLUDED

Periode

01.09.10 - 31.12.17

Finansiering

The Norwegian Medical Association (NMA)

Prosjektmedlemmer

Christina Elisabeth Brudvik
Svein-Denis Moutte