nb

<
<
Covid-19 utbrudd i Norge – Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten - CONOPRI

Covid-19 utbrudd i Norge – Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten - CONOPRI

Covid-19 pandemien blir i stor grad håndtert i primærhelsetjenesten via fastlegene og legevaktene. Konsekvensene et globalt utbrudd har for primærhelsetjenesten er vist under tidligere influenspandemi. Kunnskap om primærhelsetjenestens håndtering av covid-19, pasienters helsetjenestebruk samt risiko for alvorlige utfall, kan brukes til å forberede fremtidige smittsomme utbrudd og effektivisere pasienthåndteringen.

For å møte pandemier er det behov for kunnskap på to nivåer: 1. Systemnivå, som inkluderer planer for å håndtere et stort antall pasienter, organisatoriske tiltak for å hindre smitteoverføring til helsepersonell og andre pasienter, system for testing, sporing og isolasjon, og pasienters forløp gjennom helsetjenesten. 2. Klinisk nivå, som inkluderer kunnskap om risikofaktorer for alvorlig sykdom og faktorer som er påvirkbare.

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan primærhelsetjenesten har håndtert covid-19 utbruddet, pasienters bruk av helsetjenesten samt risikofaktorer for alvorlige utfall blant pasienter.

Prosjektet har som delmål å:

  1. Identifisere strategier for pasienthåndtering i primærhelsetjenesten og hvordan dette er organisert i norske kommuner under covid-19 utbruddet.
  2. Identifisere strategier for pasienthåndtering i europeiske land under covid-19 utbruddet.
  3. Beskrive pasientkontakter til legevakt og hvilke tiltak kontaktene førte til, samt å sammenligne kontakter og tiltak mellom norske kommuner under covid-19 utbruddet.
  4. Undersøke covid-19 pasienters bruk av helsetjenester i Norge og identifisere covid-19 pasientforløp og utfall, sammenlignet med andre pasienter.
  5. Undersøke risikofaktorer for alvorlig utfall blant covid-19 pasienter i primærhelsetjenesten i Norge.

Delmål 1 og 2 besvares ved å innhente spørreskjemadata fra alle legevaktene i Norge samt spørreskjemadata fra nøkkelpersoner i primærhelsetjenesten i flere europeiske land.

Delmål 3 besvares ved data fra register med informasjon om alle kontakter til syv representative legevakter i Norge (Vakttårnregisteret).

Delmål 4 og 5 besvares ved å koble flere sentrale helseregistre med data om bruk av helsetjenestene, diagnose og sykdomsutfall: Kommunalt pasientregister (KPR), Norsk pasientregister (NPR) med informasjon om alle innleggelser i spesialisthelsetjenesten, MSIS, Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret og Norsk intensivregister. Folkeregisteret gir informasjon om alder, kjønn, innvandrerstatus, inntekt og bosted.

Prosjektfakta

Navn

Covid-19 utbrudd i Norge – Epidemiologi, bruk av helsetjenesterog håndtering i primærhelsetjenesten - CONOPRI

Status

Aktiv

Periode

15.06.20 - 30.06.22

Totalt budsjett

5.000.000 NOK

Finansiering

Trond Mohn Foundation

Prosjektmedlemmer

Helene Stelander-Kjeldsen
Guri Rørtveit
Siri Eldevik Håberg
Øystein Hetlevik
Trond Riise
Knut-Arne Wensaas
Knut Eirik R Eliassen
Knut Erik Emberland