<
<
Oppfølgingskurs for overgrepsmottak

Oppfølgingskurs for overgrepsmottak

Oppfølgingskurs for overgrepsmottak i Oslo 21.-22. november 2022

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) inviterer til
Oppfølgingskurs for overgrepsmottak 21.-22. november 2022.

Sted: Oslo kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo
Tid: 21. – 22. november 2022

Kurset vil gi en videreføring og fordypning i fagfeltet vold og seksuelle overgrep
for ansatte ved overgrepsmottak.

Kursprogrammet inneholder tema som:

 • rettstoksikologiske funn i overgrepssaker
 • hukommelse og rus
 • avvergeplikten
 • medisinske og psykologiske aspekter ved frysreaksjoner og tonisk immobilitet
 • rettslige sider og lovgrunnlaget når den utsatte ikke har vært i stand til å motsette
  seg det seksuelle overgrepet

  - Det vil bli søkt om godkjenning av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer.

  - Det vil bli søkt om godkjenning med 15 valgfrie kurspoeng til videre og etterutdanningen i allmennmedisin, patologi med 15 timer til den valgfrie kursdelen for leger i spesialisering og i fødselshjelp og kvinnesykdommer med 15 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
  I tillegg vil det bli søkt om godkjenning med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin, og 15 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri.


NKLM dekker en overnatting fra 21.-22. november og har reservert rom på Scandic Oslo City, Europarådets plass 1, 0154 Oslo. Hvis noen trenger ekstra overnatting i forkant av kurset, må det bestilles og dekkes av kursdeltakerne selv.

Kurset er gratis, og NKLM dekker lunsj begge dager. Middag må kursdeltakerne betale selv, men NKLM vil ta imot påmelding for de som ønsker å delta på en felles middag (kryss av i påmeldingsskjemaet).


Påmelding innen 14. oktober 2022
Påmeldingen er bindende.

Program for kurset vil bli sendt ut når det er klart.

Velkommen til oppfølgingskurs i Oslo!

Tid

Fra: Mandag 21. november 2022
kl: 09.30

Til: Tirsdag 22. november 2022
kl: 16.00

Søknadsfrist

14. oktober, 2022

Påmelding