Gå rett til innhold
<
<
Lederseminar for overgrepsmottak

Lederseminar for overgrepsmottak

Lederseminar for overgrepsmottak 26. og 27. oktober 2023

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) inviterer til seminar for administrativ- og medisinskfaglig ledelse ved overgrepsmottak 26. og 27. oktober 2023, på Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo.

Invitasjonen gjelder for to personer fra hvert mottak. Vi har reservert overnatting for deltakerne på hotel Scandic Oslo City fra 26.-27. oktober.
Vi dekker overnatting fra 26.-27. oktober, og eventuell ekstra overnatting må den enkelte bestille og dekke selv. Reiseutgifter må den enkelte også dekke selv.

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindende.

Faste temaer på seminaret er:

* Nytt fra myndighetene og de Regionale helseforetakene

* Oppfølging av implementering av retningslinjen for overgrepsmottak

* Følge opp ledelses- og fagnettverk i regionene

* Orientering om relevante forskningsprosjekter i Norge

Program for seminaret kommer etter sommerferien.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til årets Lederseminar og håper at mottakene vil være representert med både administrativ- og medisinskfaglig leder på seminaret.


Påmeldingsfrist 25. september 2023

Tid

Fra: Torsdag 26. oktober 2023
kl: 11.30

Til: Fredag 27. oktober 2023
kl: 15.45

Påmelding