<
<
Digitalt grunnkurs for overgrepsmottak

Digitalt grunnkurs for overgrepsmottak


Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) inviterer til Digitalt grunnkurs for overgrepsmottak torsdag 27. oktober 2022. Digitalt grunnkurs skulle vært arrangert 12. september men ble utsatt, og ny dato for kurset er 27. oktober.

Kurset er et tilbud til de som har behov for grunnopplæring, i tillegg til å være et tilbud til de som ikke fikk med seg grunnkurset i Bergen i mai, eller har tatt kurset tidligere og trenger en oppfriskning.

Kurset blir arrangert via Teams fra kl. 09:00 -16:30.

Kurset har fått følgende godkjenninger:
Norsk sykepleierforbund: 8 timer som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Allmennmedisin: 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning
Patologi: 8 timer til den valgfrie delen av kurskravet for leger i spesialisering
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Vi ber om at de som var påmeldt til kurset 12. september registrerer seg på nytt i påmeldingsskjema.
Frist for påmelding er 25. oktober.

Innkalling på Teams blir sendt i egen lenke i forkant av kurset.

Velkommen til digitalt grunnkurs!

Tid

Torsdag 27. oktober 2022
kl: 09.00 - 16.30

Søknadsfrist

26. oktober, 2022

Påmelding